Автор: Мимо Гарсия Възрастни Психология

Мимо Гарсия: “Плетенето успокоява. Докато се броят бримките тревогата бива прогонена”

Мимо Гарсия: ”Преди промените информираността на хората за психичните разстройства е била на ниско равнище. Това обаче не означава, че сме нямали световноизвестни признати учени. Изтъкнатият професор Никола Шипковенски е един от тях. Той е родоначалник на психопатологията в България. *** Съседка на отчуждената ни от комунистите по-късно къща (впрочем проф. Шипковенски е репресиран от …

Continue Reading