Автор: Мимо Гарсия

За Мери и Марта от Мимо Гарсия

[Из Евангелието от Лука] Мери и Марта са две сестри, които приемат на гости Иисус Христос докато той пътува заедно с учениците си. Марта се старае да посрещне подобаващо скъпите посетители. В това време Мери просто седи и слуша думите на Христос. Марта се ядосва и пита Месията не се ли тревожи, че цялата работа …

Continue Reading