Автор: Галинка Чавдарова Автор: Мимо Гарсия Възрастни Деца

Галинка Чавдарова и Мимо Гарсия: Честит първи учебен ден! Пожелаваме на всички ученици успешна година, изпълнена с шестици и много усмивки!

Галинка Чавдарова и Мимо Гарсия: Честит първи учебен ден! Пожелаваме на всички ученици успешна година, изпълнена с шестици и много усмивки!

Continue Reading
Автор: Мимо Гарсия Административни съобщения

Докато шофира съдебен заседател Мимо Гарсия, съосновател на платформата за психо-логопедична помощ и подкрепа „Да говорим заедно“, съобщава за старта на zasedateli.bg

Съдебен заседател Мимо Гарсия, съдебен заседател Бонка Христова и приятели Ви очакват на https://zasedateli.bg!

Continue Reading
Прессъобщения

Цели на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

• Поддържане на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ за деца и възрастни „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ (dagovorimzaedno.com); • промяна на предразсъдъците спрямо хората с психични разстройства; • възпитаване на толерантност и работа в посока предотвратяване на сексизма и хомофобията; • постигане на недискриминационна среда в обществото

Continue Reading
Прессъобщения

Учредителен акт на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

Учредителен акт на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ Учредителен акт на Фондация „Да говорим заедно“   Днес, на 12.08.2022 г., в гр. София Долуподписаният Мимо-Гарсия Стоянов Груев с ЕГН ********** с л.к. № ********, изд. на _____________ от _________________ учредявам Фондация „Да говорим заедно“, дарявайки сумата от 50 лв. Общи положения Фондация Да говорим заедно наричана по-долу …

Continue Reading