Автор: Галинка Чавдарова Автор: Мимо Гарсия

По-благороден жест от искането и даването на прошка няма!

Всеки греши, никой от нас не прави изключение. Не бива да съдим другите. Трябва да умеем да забравяме лошото, което са ни сторили волно или неволно. По-благороден жест от искането и даването на прошка няма! От двете страни се изисква много сила и много мъдрост, но си заслужава – човек се освобождава от миналото и …

Continue Reading