Прессъобщения

Цели на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

• Поддържане на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ за деца и възрастни „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ (dagovorimzaedno.com); • промяна на предразсъдъците спрямо хората с психични разстройства; • възпитаване на толерантност и работа в посока предотвратяване на сексизма и хомофобията; • постигане на недискриминационна среда в обществото

Continue Reading