Биография на Галинка Чавдарова

Галинка Чавдарова

Галинка Чавдарова е родена на 10 август в София, Народна република България.
Завършва специалност „Психология“ към Философския факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – бакалавърска и магистърска степени. Чавдарова е завършила и магистратура по специалност „Логопедия“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“.
Тя има следдипломна квалификация по специалност „Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, както и издържани курсове по обучение за работа с теста на Векслер (формиране на коефициент на интелигентност), по обучение за работа „Арт терапия за деца“, по обучение за работа с деца в риск. Преминала е и специализирано обучение по действащи социални услуги за деца и по психологическо консултиране при развод.

Чавдарова е работила като психолог в Първа детска специализирана болница (1982 – 2000), частно основно училище „Света София“ (2000 – 2001), Шесто помощно училище (2003 – 2008), Първо помощно училище (2008 – 2011), Център за обществена подкрепа „Бъдеще“ към Фондация „Надежда“ (2011 – 2020).
Между 2002 и 2003 г. е част от екипа на езикови училища „Фарос“.

През 2019 г. заедно със съдебен заседател Мимо Гарсия съосновава платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ „Да говорим заедно“. Участва в създадените от него формати на платформата „Всеки първи понеделник“ (2019 – 2020) и „Къси послания“ (2021), в които се разглеждат темите за детската агресия; аутизма; афазията след инсулт; осиновяването; дислексията; сексуалната ориентация; здравословното отслабване; медийната грамотност. През 2020 г., в специален подкаст, иницииран от Гарсия, безплатно отговаря на въпроси на слушатели, изпаднали в паника във връзка с COVID-19.

Образование:

 • диплома от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по специалност „Психология“ с право за преподаване на психология и български език и литература – бакалавърска и магистърска степени
 • диплома от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по специалност „Логопедия“ магистърска степен

Допълнителни курсове:

 • следдипломна квалификация по специалност „Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“
 • издържан курс по обучение за работа с теста на Векслер (формиране на коефициент на интелигентност)
 • издържан курс по обучение за работа „Арт терапия за деца“
 • издържан курс по обучение за работа с деца в риск
 • издържано специализирано обучение по действащи социални услуги за деца
 • издържано специализирано обучение по психологическо консултиране при развод

Професионален опит:

 • от 7.06.1982 до 7.09.2000 г.: психолог в амбулаторен кабинет и стационарни отделения към Първа детска специализирана болница – гр. София
 • от 7.09.2000 до 9.12.2001 г.: психологработещ и с надарени деца към Частно основно училище „Света София“ – гр. София
 • от 1.09.2002 до 1.06.2003 г.: част от екипа на езикови училища „Фарос“ – гр. София
 • от 10.02.2003 до 15.09.2008 г.: психолог (индивидуални и групови занимания на ученици със специални образователни потребности; развитие на параметрите на когнитивната система на всеки ученик) към Шесто помощно училище – гр. София
 • от 15.09.2008 до 1.12.2008 г.: психолог (подпомагане на дейността на ресурсните учители по отношение на установяване равнището на знания; умения и компетенции на учениците) към Ресурсен център – гр. София
 • от 1.12.2008 до 21.01.2011 г.: психолог (установяване на интелектуалното ниво на учениците; екипно участие в училищната комисия за регистриране на потребностите и възможностите на всеки ученик; формиране на нови елементи в когнитивната система по отношение на процесите на внимание, памет и мислене) към Първо помощно училище – гр. София
 • от 19.03.2011 г. до 30.04.2020 г.: психолог/логопед (работа с деца в риск; работа с младежи с девиантно поведение; работа с малолетни и непълнолетни, въвлечени в конфликт с родител/и; нарушени контакти между деца и родители; обучение на кандидат-осиновители; корекция на говорни проблеми; нарушения в моториката; нарушения в комуникацията) към Център за обществена подкрепа „Бъдеще“ към Фондация „Надежда“ – гр. София
 • от 15.03.2012 г. до 7.01.2019 г.: психолог/логопед на свободна практика (консултиране на деца и възрастни: терапии за деца с говорни нарушения; терапии за деца с психологични проблеми; терапии за деца с хиперактивно поведение и аутистични прояви; консултации при деца, жертви на насилие, и/или проявяващи агресия/автоагресия; консултации при младежи, нуждаещи се от подобряване на речта; консултации при родителско отчуждение; консултации за възрастни и т.н.)
 • от 7.01.2019 г.: основателпсихолог/логопед/водещ към платформата за подкрепа и помощ „Да говорим заедно“ – гр. София

Владее руски и английски. 

 

12 thoughts on “Биография на Галинка Чавдарова”

Вашият коментар