Екип

  • Мимо Гарсиясъосновател (прегледайте биографията му)
  • М. Иванова – логопед

Завършила магистратура в Нов български университет. Практикувала по време на обучението си в базата на НБУ с деца от аутистичния спектър под супервизията на специалист.

Присъединява се към екипа на платформата за подкрепа и помощ „Да говорим заедно“ през ноември 2020 година.