Какво умея?

За мен всичко започва с убеждението, че няма не може, стига да искаш.

Галинка Чавдарова в кабинета на www.dagovorimzaedno.com

Смисълът да помагаш се корени в това да подкрепяш“ – казвам често.

По време на дългогодишната си практика съм се сблъсквала с безброй трудни казуси, които успешно съм разрешавала:


 • проблемно изговаряне от страна на деца и младежи на к„- г, т –д, в„- ф, с“ – з, ч – ц,
  ж – ш,щ, р,л
 • заекване; тикове; напикаване
 • дислексия (проблем при овладяването на четенето); дисграфия (проблем при овладяването на писането); дискалкулия (проблем при овладяването на смятането)
 • хиперактивност
 • аутизъм
 • нарушение на паметта и концентрацията на вниманието
 • страхови състояния
 • ниска самооценка
 • адаптация на осиновени деца към новата семейна среда и следосиновителна подкрепа на осиновители