Автор: Слава Леси

Славка Лесидренска (Слава Леси): „Навън съм след два месеца и не мога да прикрия радостта си…“

«Навън съм след два месеца и не мога да прикрия радостта си…

А и трябва ли? Така масово еуфорични не сме били от САЩ ’94.

Тогава осмислихме обединението, сега оценихме живота!»

Вашият коментар