Административни съобщения

Сайтът на ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО вече със секции и на английски език

Щастливи сме да обявим, че сайтът на платформата за подкрепа и помощ ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО вече има секции на английски език. Благодарение на преводаческа агенция ИНТЕРЛАНГ, ДГЗ има следните новодобавени страници: Страница, посветена на платформата, на английски език; Страница, представяща коя е психолог Галинка Чавдарова, на английски език; Страница, описваща съдебен заседател Мимо Гарсия, на …

Continue Reading
Mimo Garcia – Texts in English

Mimo Garcia – Employers routinely turn down disabled job seekers. What prevents them from doing their job is the stereotype, not the disability

I liked very much the film Words on Bathroom Walls. It is about something that is taboo to speak about, especially in Bulgaria: can a person with bipolar disorder, with schizophrenia, etc., live a normal life, love and be loved… To be honest, prejudice rather than the illness itself stands in the way of normal living …

Continue Reading
Mimo Garcia – Texts in English

Mimo Garcia – The Hate between Bulgaria and North Macedonia Is Detrimental to the Balkans

Well, we’ve all been in a situation in which a tipsy acquaintance is trying to make a point: “Do you respect me?” I can feel almost the same now that our politicians, apprehensive lest they disappoint Bay Ganyo*, rush to outdo each other in catcalling: “Hey, you, Macedonians, do you respect us?!”. Being a (successful) politician in Bulgaria is …

Continue Reading
Автор: Мимо Гарсия Психология

Мимо Гарсия: Масово не се наемат на работа хора с увреждания. Не увреждането им пречи да си изпълняват задълженията, а стереотипа

Много ми хареса филмът „Думи по стените на банята“. В него става дума за онова, което особено у нас, е табу, а именно може ли човек с биполярно разстройство, шизофрения и т.н. да живее нормално, да обича, да бъде обичан… Ако трябва да сме честни – предразсъдъците пречат на хората с различни заболявания да живеят …

Continue Reading