Mimo Garcia – Texts in English

Mimo Garcia: The LGBTI community is being used to sow fear among the masses that without the strong hand of despotic rule „the bad The West/Soros will kidnap their children“

Mimo Garcia: Yesterday, the Supreme Court of Russia declared the „international LGBTI movement“ to be extremism. I have never heard more stupidity in my life, because there is no way there can be an international movement of people with homosexual orientation or bisexual orientation, or with transgender identity. (He/She who is heterosexual and begins to challenge my …

Continue Reading
Автор: Мимо Гарсия Сексуална ориентация

Мимо Гарсия: ЛГБТИ общността се използва за сеене на страх сред масите, че без силната ръка на деспотичното управление „лошият Запад/Сорос ще им отвлече децата”

Мимо Гарсия: Вчера Върховният съд на Русия обяви „международното ЛГБТИ движение” за екстремизъм. По-голяма глупост през живота си не съм чувал, защото няма как да съществува международно движение на хора с хомосексуална ориентация или бисексуална ориентация, или пък с транссексуална идентичност. (Който е хетеросексуален и понечва да оспорва думите ми да се запита може ли да създаде …

Continue Reading
Автор: Мимо Гарсия Възрастни Деца Позиции

Мимо Гарсия: „Наркотиците трябва никога да не бъдат легализирани, дори най-леките. Те сеят смърт“

Мимо Гарсия: Чета за момче, загубило живота си заради свръхдоза и ми се къса сърцето за родителите. Припомням си и за онази моя съседка, загубила внук си заради наркотиците и която ме прегръщаше като дете все едно съм внук ѝ… НАРКОТИЦИТЕ ТРЯБВА НИКОГА ДА НЕ БЪДАТ ЛЕГАЛИЗИРАНИ, ДОРИ НАЙ-ЛЕКИТЕ. ТЕ СЕЯТ СМЪРТ!!!

Continue Reading
Автор: Мимо Гарсия Събития

Мимо Гарсия на изложбата 100 г. от рождението на художничката Магда Абазова (1923-2011)

Мимо Гарсия: От 23-ти ноември 2023 г. до 10-ти март 2024 г. в Квадрат 500 може да посетите изложбата, посветена на 100-годишнината на художничката Магда Абазова (1923-2011). Куратор е д-р Надежда Джакова, дизайн: Светлана Мирчева. В захлас се възхищавах на творчеството на Абазова днес и ми е тъжно, че не е получила достатъчно внимание нито приживе, …

Continue Reading
Автор: Мимо Гарсия Възрастни

Мимо Гарсия за приложенията за запознанства, които не водят до опознаване

Мимо Гарсия: За мен приложенията за запознанства са необяснимо явление. Необяснимо, защото не разбирам как някой приема да бъде разглеждан като стока и тялото му да се възприема за опаковка…  

Continue Reading