Борд на съветниците

Бордът на съветниците предлага идеи и участва в разработването на проекти за бъдещата дейност на платформата за подкрепа и помощ „Да говорим заедно“ в периода 2019 — 2021 година.

  • На 7-ми януари 2019 г. Славка Лесидренска е избрана за председател с двугодишен мандат, а Йордан Вълчев и Асен Иванов за членове.
  • На 7-ми януари 2021 г. Лесидренска е преизбрана за председател за още две години. Вълчев и Иванов остават членове. Лесидренска умира на 23 ноември 2021 година. Същият ден Бордът е разпуснат.
Почина Славка Лесидренска
Паметен сайт на Славка Лесидренска: https://slavkalesidrenska.com

СЛАВКА ПЕТРОВА ЛЕСИДРЕНСКА, председател на Борд на съветниците
(2019 — 2021 година):

Славка Лесидренска, председател на Борд на съветниците 

р. 7 октомври 1940 г. в гр. София, България

юрист; съставител на арбитражни сборници към Българска търговско-промишлена палата

блогър; писател; радио водещ (авторски псевдоним: Слава Леси)

&
Членове (2019 — 2021 година):
ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ
АСЕН ИВАНОВ