Борд на съветниците

Бордът на съветниците предлага и участва в разработването на мнения за блог медията на „Да говорим заедно“.

С решение от дата 7 януари 2019 г. е определен следният състав на Борд на съветниците за мандат 2019-2021 г.

СЛАВКА ПЕТРОВА ЛЕСИДРЕНСКА, председател на Борд на съветниците:

Славка Лесидренска, председател на Борд на съветниците

р. 7 октомври в гр. София, България

юрист; съставител на арбитражни сборници към Българска търговско-промишлена палата

блогър; писател; радио водещ (авторски псевдоним: Слава Леси)

&
Членове:
ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВбизнесмен
АСЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ – бизнесмен