Прессъобщения

Цели на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

• Поддържане на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ за деца и възрастни „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ (dagovorimzaedno.com); • промяна на предразсъдъците спрямо хората с психични разстройства; • възпитаване на толерантност и работа в посока предотвратяване на сексизма и хомофобията; • постигане на недискриминационна среда в обществото

Continue Reading
Прессъобщения

Учредителен акт на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

Учредителен акт на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ Учредителен акт на Фондация „Да говорим заедно“   Днес, на 12.08.2022 г., в гр. София Долуподписаният Мимо-Гарсия Стоянов Груев с ЕГН ********** с л.к. № ********, изд. на _____________ от _________________ учредявам Фондация „Да говорим заедно“, дарявайки сумата от 50 лв. Общи положения Фондация Да говорим заедно наричана по-долу …

Continue Reading
Позиции

Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ благодари на екипа на Advokatami.bg

Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ изказва специална благодарност към екипа на Advokatami.bg, благодарение на който процесът по регистрацията на фондацията премина изключително бързо и изцяло безпроблемно! Убедени ни сме, че успешното сътрудничество помежду ни ще продължи и занапред. Препоръчваме на всеки.

Continue Reading
Прессъобщения

Учредена бе фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

На 12-ти август 2022 г. бе учредена фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“, а днес окончателно завърши процедурата в Агенцията по вписванията. Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ си поставя следните цели: • Поддържане на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ за деца и възрастни „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ (DAGOVORIMZAEDNO.COM); • промяна на предразсъдъците спрямо хората с психични разстройства; • възпитаване на толерантност …

Continue Reading