Прессъобщения

Цели на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

• Поддържане на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ за деца и възрастни „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ (dagovorimzaedno.com);

• промяна на предразсъдъците спрямо хората с психични разстройства;

• възпитаване на толерантност и работа в посока предотвратяване на сексизма и хомофобията;

• постигане на недискриминационна среда в обществото

Вашият коментар