Прессъобщения

Учредена бе фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

На 12-ти август 2022 г. бе учредена фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“, а днес окончателно завърши процедурата в Агенцията по вписванията.

Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ си поставя следните цели:

• Поддържане на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ за деца и възрастни „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ (DAGOVORIMZAEDNO.COM);

• промяна на предразсъдъците спрямо хората с психични разстройства;

• възпитаване на толерантност и работа в посока предотвратяване на сексизма и хомофобията;

• постигане на недискриминационна среда в обществото.

Учредител на фондацията е г-н МимоГарсия Стоянов Груев, който бе избран и за управител с петгодишен мандат (2022 — 2027 година).
***
Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ е пореден етап в развитието на създадената преди повече от три години от психолог Галинка Чавдарова и съдебен заседател Мимо Гарсия платформа за психо-логопедична подкрепа и помощ за деца и възрастни „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ (DAGOVORIMZAEDNO.COM).
***
Мимо Гарсия е завършил Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет. Учредител и управител, освен на фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ и на фондация „Съдебни заседатели“. Бил е телевизионен коментатор, режисирал е филм. Автор на книги.

Вашият коментар