Административни съобщения

Новото ни лого е повлияно от Валери Петров

Представяме Ви новото ни лого, което е повлияно от „Копче за сън“ на Валери Петров (https://chitanka.info/text/38601-kopche-za-syn).

 

Вашият коментар