Автор: Слава Леси

Защо умират майките?

 „Защо умират майките? Нали те създават живота, а животът е вечен. Светът ще загине със смъртта на последната майка. Щом е неизбежно и те да умират, би трябвало да умират след тези, които са родили. Само на тях принадлежи правото да склопят очите им. След като са създали радостта на живота, защо причиняват най-великата мъка на своите чеда? Някой беше казал, че най-сигурното убежище е майчината гръд…
Из “ Необикновената повест на един съдия“ , Петко Здравков

Вашият коментар